Sertai Sekarang

  • Sokongan
  • Log Masuk

Syarat penggunaan

1. Definisi

Kontrak – dokumen atau dokumen yang menetapkan syarat ini dan semua butiran lain tentang perjanjian anda dengan kami. Membuat pesanan tidak membentuk kontrak yang mengikat secara sah. Kontrak dibuat hanya apabila kami telah menerima dan menerima pesanan anda.

Kami, kami – JenesisLife(M) Sdn Bhd berdaftar di Malaysia, nombor (1418109-V).

Anda – orang, firma, syarikat atau organisasi lain yang membeli barangan daripada kami.

Syarat ini mengatasi mana-mana terma dan syarat yang anda mungkin telah kemukakan melainkan kami telah bersetuju dengan mana-mana syarat lain secara bertulis.

Syarat ini tidak menjejaskan hak berkanun anda sebagai pengguna.

2. Caj kami

a. Syarat pembayaran untuk membeli barang. Anda mesti membayar kami apabila anda membuat pesanan anda.

b. Cara bayaran.

Kami menerima Visa, MasterCard, UnionPay, e-dompet, pindahan bank melalui Stripe, PayPal, iPay88 atau pemproses pembayaran yang serupa. Butiran ini diambil menggunakan penyulitan 128-bit dan pelayan selamat.

c. Jika anda tidak selesa dengan memasukkan butiran kad anda di Internet, anda boleh mencetak pesanan anda dan menghantarnya melalui pos atau faks menggunakan butiran yang ditunjukkan di bawah.

Pengguna Dalam Negeri

2. Had liabiliti kami

Semua masa penghantaran yang dipaparkan untuk menghantar atau mengumpul barangan adalah berdasarkan data anggaran daripada pembekal.

Peristiwa Di Luar Kawalan Kami

2.b.1 Peristiwa Force Majeure termasuk apa-apa perbuatan, peristiwa, tidak berlaku, peninggalan atau kemalangan di luar kawalan munasabah kami dan termasuk khususnya (tanpa had) perkara berikut:

(a) Mogok, penguncian, atau tindakan industri lain.

(b) Kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, perang (sama ada diisytiharkan atau tidak), atau ancaman atau persediaan untuk berperang.

(c) Kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penenggelaman, wabak, atau bencana alam yang lain.

(d) Kemustahilan penggunaan kereta api, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan motor, atau pengangkutan awam atau persendirian lain.

(e) Kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta.

(f) Tindakan, dekri, perundangan, peraturan, atau sekatan mana-mana kerajaan.

2.b.2 Prestasi kami di bawah mana-mana Kontrak dianggap digantung untuk tempoh Peristiwa Force Majeure berterusan, dan kami akan mempunyai lanjutan masa untuk pelaksanaan sepanjang tempoh tersebut. Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk menutup Peristiwa Force Majeure atau untuk mencari penyelesaian yang mana kewajipan kami di bawah Kontrak boleh dilaksanakan walaupun berlaku Peristiwa Force Majeure.

3. Pemilikan dan tanggungjawab untuk barangan yang anda beli

a. Jika anda membeli sebarang barangan daripada kami, anda akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan sebaik sahaja barang dihantar kepada anda atau premis anda.

b. Kami memiliki barang sehingga pembayaran penuh telah diterima untuk semua barang yang telah kami bekalkan. Kami berhak meminta barang tersebut dikembalikan sekiranya pembayaran tidak dibuat sepenuhnya untuk mereka.

4. Terma berasingan

Jika mana-mana terma dalam kontrak ini tidak boleh dikuatkuasakan, ini tidak akan menjejaskan terma yang selebihnya.

5. Mengendalikan Aduan

JenesisLife(M) Sdn Bhd berusaha untuk menjawab aduan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan diterima. Semua aduan hendaklah dimajukan kepada perkhidmatan pelanggan kami di alamat di bawah.

Adalah menjadi kepentingan terbaik kami untuk memastikan semua aduan ditangani dengan adil, berkesan dan sulit.

6. Perkhidmatan Pelanggan

Perkhidmatan pelanggan boleh didapati di nombor berikut.

Nombor telefon: +603 8066 9726

Semasa hari bekerja/hari bekerja (9 pagi-6 petang sahaja)

7. Am

Jika anda memesan produk dari laman web kami, kami akan menghantar e-mel yang mengesahkan penerimaan pesanan anda. Pesanan anda adalah tawaran daripada anda kepada kami untuk membeli barangan tersebut. Kami menerima tawaran itu apabila kami menghantar e-mel kepada anda yang mengesahkan bahawa kami telah menghantar barangan kepada anda.

Penerangan dan ilustrasi produk telah diberikan dengan niat baik tetapi disebabkan oleh dasar pembangunan dan penambahbaikan pengeluar boleh mengakibatkan perubahan dan oleh itu ia tidak membentuk dan sebahagian daripada kontrak. Imej dan warna di tapak web mungkin bukan pengeluaran semula yang tepat dan disediakan untuk panduan sahaja.

Sekiranya berlaku sebarang ralat atau perubahan harga, ini akan disahkan kepada anda semasa membuat pesanan.

Semua tawaran adalah tertakluk pada ketersediaan. Semua tanda dagangan di seluruh laman web ini diakui.

8. Pembiakan

Pengeluaran semula dalam sebarang bentuk laman web ini adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada JenesisLife(M) Sdn Bhd

9. Spam dan Penyalahgunaan

Kami berhak untuk menyekat/melarang mana-mana pengguna/Alamat IP yang dipercayai bukan pelanggan tulen atau bakal pelanggan syarikat.

ralat: Kandungan berhak cipta!
Platform Pengurusan Persetujuan oleh "Real Cookie Banner"